• 04

    Faculty Members

Abhijeet
Abhijeet Shrestha

MBA, Gonzaga University

Anil
Anil khadka

BIM, Tribhuvan University

Ashish
Ashish Chaulagain

MBA, Pokhara University

Baikuntha Sigdel
Baikuntha Sigdel

MSc IT, Sikkim Manipal University

Basu Dev Khatiwada
Basu Dev Khatiwada

MBS, Tribhuvan University

Bibhushan Sherchan
Bibhushan Sherchan

MBA, Pokhara University

Bijyesh Ranjit
Bijyesh Ranjit

MLA, University of Findlay

Debanjana Battachrya
Debanjana Bhattacharya

M.Phil, Pokhara University

Dipti Sherchan
Dipti Sherchan

MA Sociology, Tribhuvan University

Gaurav Basnyat
Gaurav Basnyat

MBA, Doshisha University

Gaurav C Gurung
Gaurav C. Gurung

MA English, Tribhuvan University

Gyan Bhandari Tamang
Gyan Bahadur Tamang

M.Phil, Tribhuvan University

Harish Bhandari
Harish Bhandari

MA Mathematics, Tribhuvan University

Jayshree Agrawal
Jayshree Agrawal

Junu Hada
Junu Hada

MBA, Pokhara University

Kanchan Kharel
Kanchan Kharel

Masters in Development Studies, Kathmandu University

Kriti KC
Kriti KC

BSW, Kathamandu University

Nischeet Ratna
Nischeet Ratna

Pitamber Shrestha
Pitamber Shrestha

MBS, Tribhuvan University

Prabhat Koirala
Prabhat Koirala

MBA, University of Pune

Pooja Bhandari
Pooja Bhandari

LLB, Masters in Sociology, Tribhuvan University

Priyadarshani Sherchan
Priyadarshani Sherchan

Masters in Energy and Resources Law, University of Melbourne

Ranju Kharel
Ranju Kharel

Masters in Psychology, Tribhuvan University

Ravi Pant
Ravi Pant

MBA, Visvesvaraya Technology University

Roshan Tandukar
Roshan Tandukar

Saugat Gautam
Saugat Gautam

MA Political Science, Tribhuvan University

Sudhir Shrestha
Sudhir Shrestha

BE Computer, Kathmandu University

Sudip Raj Khadka
Sudip Raj Khadka

ME, Pokhara University

Sumeru Maharjan
Sumeru Maharjan

BIM, Tribhuvan University

Surendra Malla
Surendra Malla

MA in Sociology, Tribhuvan University

Unnati Tuladhar
Unnati Tuladhar

MBS, Tribhuvan University

Manisha Thapa
Manisha Thapa

BBA, Tribhuvan University

Sabita Paudel
Sabita Paudel
Salina Shrestha
Salina Shrestha

BBA, Tribhuvan University

Anu Rajlawat
Anu Rajlawat

BBS, Tribhuvan University

Bikram Karki
Bikram Karki

BIM, Tribhuvan University

Dilasha Rana
Dilasha Rana

MBA, Pokhara University